top of page

Persondatapolitik

Dataansvarlig:

Teatergården v. Elsebeth Sass

Gl. Skovvej 120

4300 Holbæk

CVR nr.: 25 25 18 73

 

1. Indledning

1.1 Denne politik om indsamling og behandling af persondata og anvendelse af cookies (herefter

”Politikken”) beskriver, hvordan Teatergården (herefter ”os”, ”vi” eller ”vores”)

som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som kunde eller medarbejder hos en af vores kunder, når:

i) du besøger og bruger Teatergårdens hjemmeside eller online produkter (herefter ”Produktet”),

ii) Teatergården udfører opgaver hos vores kunder,

  1. når du tilmelder dig en arrangement hos os.

 

Når du afgiver dine personoplysninger til os til et af disse formål, accepterer du, at denne Politik finder anvendelse.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1 Når du bruger vores Produkt, indsamler vi oplysninger om dig ved brug af cookies. Disse oplysninger omfatter din browsertype, dine søgetermer på vores Produkt og dets websites, din IP-adresse og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores Produkt, forbedre konverteringen på vores websites og foretage målrettet markedsføring.

2.2 Når du bruger vores Produkt, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere Produktet korrekt til vores kunder. Disse data er både indsamlet af os og afgivet af dig og omfatter navn, adresse, e-mail, telefonnummer, virksomhed, EAN-nummer, log over aktivitet ved brug af Produktet (herefter ”Generelle Kundedata”).

2.3 Når vi udfører opgaver hos vores kunder, indsamler vi oplysninger om dig for at kunne levere den aftalte opgave til kunden. Disse oplysninger er både indsamlet af os og afgivet af dig eller vores kunde, og omfatter navn, telefonnummer og e-mail (herefter Opgavedata).

2.4 Når du tilmelder dig en mailingliste hos os indsamler vi oplysninger fra dig for at kunne levere det ønskede nyhedsbrev eller anden lignende kommunikation og markedsføring. Disse oplysninger er afgivet af dig, og omfatter navn, virksomhed og e-mail (herefter Maildata). Er du registreret som

modtager af vores nyhedsbrev kan du altid afmelde dig i rubrikken i bunden af nyhedsbrevet, eller ved at kontakte os.

2.5 Vi beder dig om at lade være med at indtaste såkaldte særlige kategorier af personoplysninger nogen steder i vores Produkt, herunder i kommentarfelter, chat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Særlige kategorier af personoplysninger omfatter oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt genetiske data, biometriske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

 

3 Persondatapolitik

3. Hvad er grundlaget for vores behandling?

3.1 Vores behandling af Cookiedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores Produkt og tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud.

3.2 Vores behandling af dine Generelle Kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at

opfylde aftalen om køb og brug af vores produkter med dig.

3.2 Vores behandling af dine Opgavedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalenom køb og brug af vores produkter med vores kunde.

3.2 Vores behandling af dine Maildata foretages, med udgangspunkt i det samtykke du afgiver ved

tilmeldingen til mailinglisten, og for at vi kan varetage vores legitime interesse i at kunne markedsføre tilsvarende produkter og ydelser til dig.

 

4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

4.1 Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det.

4.2 Vores eksterne leverandører behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Leverandørerne assisterer vores virksomhed med relevante services, systemer, IT-support og leverandørydelser. Leverandørernes behandling af dine personoplysninger sker udelukkende efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har følgende databehandlere:

Billy: Økonomisystem (https://www.billy.dk )

Wix: Websitesystem (https://www.wix.com)

Stripe: Betalingssystem (https://www.stripe.com )

Dandomain: Mail og webserver (https://www.dandomain.dk )

5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

5.1 Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven eller Miljø og Fødevarekontrollen.

 

6. Hvilke rettigheder har du som registreret?

6.1 Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

(a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi

behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

(b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

(c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

Persondatapolitik

(d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi

kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

(e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.

(f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

(g) Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på

baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

6.2 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på den email, der fremgår bagest i denne Politik under kontakt.

6.3 Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af

personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet

(www.datatilsynet.dk).

 

7. Ændringer i denne Politik

7.1 Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

 

8. Kontakt

8.1 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Politik, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på teatergaarden@gmail.com

 

Sidst opdateret den 14. januar 2020.

bottom of page