top of page

Leje af lokaler

Du kan leje Teatergårdens hyggelige lokaler og gårdhaven til private arrangementer som fødselsdag, venindekomsammen eller noget helt tredje. Så kan I hygge i de autentiske og finurlige rammer. 

Kommer du med familien, så kan børnene lege med alle de hyggelige gammeldags legesager, mens de voksne hygger - det giver win, win for alle parter!

Stedet giver automatisk en masse at tale om og kigge på, og så er her trygt og rart at være.

Hvis du lejer Teatergårdens lokaler til et privat/lukket arrangement - (uden at jeg er indblandet med teater o.lign.) -, så står du selv for hele arrangementet, oppyntning, borddækning, oprydning mv.

 

Køkkenet er kun godkendt til kaffe/kage arrangementer - og lettere mad f.eks. smørebrød, der leveres udefra må selvfølgeligt gerne serveres. Det er altså ikke tænkt som udlejning til arrangementer ala "suppe, steg og is" eller til egentlig tilbedring af uforarbejdet mad!

 

Der må gerne nydes et enkelt glas vin, så længe arrangementet er privat, men jeg vil ikke huse arrangementer med større alkoholindtagelse og fulde folk! Så ingen ungdomsfester og lingende. Stedet er tiltænkt hygge og leg og kreative sysler og aktiviteter, og sådan vil jeg gerne bevare det.

 

Bemærk, at teatersalen lejes som ekstra tilvalg - ligesom slutrengøring kan tilkøbes, hvis I ikke selv orker at gøre rent.

Teatergården forbeholder sig ret til at afvise arrangementer, der ikke stemmer overens med stedets tiltænkte brug eller værdier eller på anden vis ikke passer ind.

OBS: Ønsker du at leje Teatergården til et offentligt arrangement, hvor du f.eks. vil holde et foredrag eller optræde med teater eller musik og sælge billetter til, så kontatk Elsebeth for en pris, aftale og betingelser. Dette kan godt være i aftentimerne, og brug af teatersalen indgår i aftalen - ligesom det kan arrangeres at kaffe og hjemmebag til publikum er en del af dit arrangement! Firmaer og offentlige institutioner er også velkomne til at leje lokalerne til personalehyggedag eller kursusbrug - i så fald kontakt også Elsebeth for priser og muligheder. Ring 61991522 eller skriv til:  teatergaarden@gmail.com

 

Fakta
Cafelokale, Teatergården

Fakta

 • Der er 32 siddepladser fordelt i de tre lokaler, samt et kundetoilet.

 • Alle legesager der står fremme i cafe og udendørs må benyttes (på eget ansvar)

 • Der er køleskab, en skuffe i fryser og alm. ovn. lille gaskomfur med to pladser, El-kedel og stempelkander. (kaffe, te, sukker mv. skal I selv medbringe)

 • Der er krus, glas, små tallerkner og bestik til 36. Termokander til tevand, glasflasker, fade. (Servietter skal I selv medbringe - eller købe efter aftale)

 • Der er ingen opvaskemaskine og håndopvask skal skoldes! (Alternativ så brug engangsservice - hvilket I selv medbringer). Opvaskemiddel, viskestykker, karklude, køkkenrulle, affaldssække mv. findes på stedet.

 • Stedet skal ryddes op og afleveres i samme stand som det blev modtaget. Se punktet "Generelt" længere nede.

 • Slutrengøring er inkl. i lejen.

Priser:

Lån af cafelokaler og gårdhave KUN til privat og lukkede arrangementer -

 • hverdage - 4 timer: 2000,- kr. - inkl. rengøring. Herefter 300,- kr. pr. ekstra time. Teatersal + 700,-kr.
  Depositum 800,- kr.
   

 • hverdage - 12 timer fra kl. 8 - kl. 20: 2800,- kr. inkl. rengøring. Teatersal + 700,-kr.
  Depositum 800,- kr.

 

 • weekender - 4 timer: 2300,- kr. inkl. rengøring. Herefter 300,- kr. pr. ekstra time. Teatersal + 700,-kr. Depositum 800,- kr.
   

 • weekender - fra kl. 8 - kl. 20: 3200,- kr. inkl. rengøring. Teatersal + 700,-kr.
  Depositum 800,- kr.

 

Depositum betales ved bookning. Selve lejen opkræves og betales senest 1 måned før lejemålets start. Betaling via mobile Pay til 61412 eller ved bankoverførsel. Depositum tilbagebetales  senest 5 dage efter brug af lokaler såfremt alt er i orden.

Priser
Bookning
Sofahjørne, Teatergården

Bookning

 • Bookning foregår ved henvendelse til Elsebeth på mobil: 61991522 eller ved at sende en mail til: teatergaarden@gmail.com

 • Bookning er først gældende, når depositum er betalt.

 • Udlejning foregår mellem lejer og udlejer Elsebeth Sass.

 • Lokalerne kan alene lejes af myndige personer. (Ved leje af lokalerne er lejer selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet, som knytter sig til arrangementet. Udgifter herved er udlejer uvedkommende.)

 • Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket ødelæggelser, som ikke skyldes sædvanligt slid og ælde, herunder bl.a., og ikke udtømmende: Køkkenudstyr, service, andet løsøre, inventar, borde, stole mv. er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer efter nyanskaffelsesprisen.

 • Såfremt der ikke sker betaling af depositum til tiden, anses bookningen for ugyldig, og lokalerne lejes ud til anden side.

 • Tilbagebetaling af depositum efter leje er betinget af, at nærværende lejebetingelser, herunder især aflevering (nedenfor) er opfyldt.

 • Der trækkes et beløb i det indbetalte depositum, bl.a. hvis:

  • Ekstra-rengøring af de lejede lokaler er påkrævet.

  • Service, glas, bestik mm. ikke er vasket korrekt og ikke er ordentlig rent.

  • Ting i skabe, skuffer og på hylder ikke er placeret korrekt.

  • Der er sket skade på indbo eller bygning.

  • Ved aflevering af lokalerne vil udlejer gennemgå lokalerne, og såfremt alt er i orden vil depositummet blive tilbagebetalt senest fem arbejdsdage efter leje af lokalerne dog excl. fradrag for eventuelle skader på inventar, service, bygning mv. Ligeledes vil et gebyr for oprydning/ og eller rengøring være fratrukket, hvis dette ikke er udført tilfredsstillende

  •  

 • Ved booking af lokalerne er der som forbruger en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra booking/aftalens indgåelse. Såfremt der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten kan dette ske ved meddelelse herom til udlejer. Efter modtagelse af meddelelse om, at der gøres brug af fortrydelsesretten, afsendes straks en kvittering herom og indenfor 14 dage tilbagebetales det indbetalte beløb til samme konto som beløbet er modtaget fra. Ved tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fortrydelse modregnes et administrationsgebyr på 250,- kr.

 • Såfremt lokalet bookes mindre end 14 dage, før det skal anvendes, kan fortrydelsesretten ikke tages i brug efter lokalet er anvendt, selvom dette ligger indenfor 14-dages fristen.

 • Efter udløbet af den lovbestemte fortrydelsesret er aftalen endelig, og kan dermed ikke fortrydes.

 • Såfremt der ønskes tilbagetræden fra aftalen efter udløbet af fortrydelsesretten, men mere end en 45 dage før anvendelse af lokalet, tilbagebetales dog 50 % af lejebetalingen samt depositum. Øvrige lejebetaling tilbagebetales ikke.

 • Ved tilbagetræden fra aftalen mindre end 45 dage før anvendelse af lokalet tilbagebetales lejen ikke.

 • Der tages forbehold for prisændringer og ændring af lejebetingelser, hvis leje af lokalerne bookes mere end 1 år forud.

 • Lejer kan ikke kræve erstatning i forbindelse med annullering begrundet i force majeure lignende forhold.

  • Udlejer kan annullere lejekontrakten med 60 dages varsel såfremt udlejer har behov for at foretage renovering eller ombygning af lokalerne. Lejer kan i disse tilfælde ikke kræve erstatning.
   .

 • Har du spørgsmål så er du altid velkommen til at kontakte Elsebeth på 61991522

Hærværk og ordesregler
cafelokale Teatergården

Hærværk

 • Lejer forpligtiger sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på ejendommen. Lejer bærer ansvaret for hærværk i lejeperioden.

Udbedring af skader

 • Udbedring af eventuelle skader i lokalerne må alene foretages på foranledning af udlejer.

Ordensregler

 • Rygning er ikke tilladt indendørs i lokalerne, men der kan ryges udendørs. Cigaretskoder skal i dertil indrettede beholdere.

 • Borde og stole må ikke tages med udenfor,

 • Legesager fra lokaler må ikke medtages udenfor.

 • Gæsterne må ikke stå på borde og stole,

 • Der må ikke sættes noget op på væggene.

Ved aflevering af lokalerne forventes som minimum følgende:

Generelt 

 • At der er ryddet op i lokalerne og i gårdhaven indenfor det aftalte og lejede tidsrum.

 • At ituslåede ting sættes på køkkenbordet

 • At vinduer og døre lukkes og låses, samt at lys slukkes (hvis jeg ikke er her til at sige farvel)

Slutrengøring - er inkl. i lejen!

 • Som udgangspunkt er forbruget af el, vand og varme medregnet i lejen. Såfremt der forekommer et ekstra stort forbrug af el, vand eller varme ud over hvad der kan forventes, vil der dog blive afregnet et ekstra gebyr.

 • Såfremt ovenstående lejebetingelser ikke overholdes vil det medføre bortvisning samt karantæne fra at leje lokalerne fremadrettet.

 • Såfremt adfærd som strider mod ovenstående betingelser får negative konsekvenser for udlejer, tages der forbehold om, at gøre krav gældende mod lejer.

Slutrengøring
Generelt
OBS
bottom of page